Skla pro střešní zasklení

Zde si musíme uvědomit, že to co máme nad svojí hlavou, nám na ni může také kdykoliv spadnout. Sledujeme tak několik variant a požadavků.
Sklo musí být bezpečné a více odolné proti rozbití. A když už se nějakým způsobem rozbije tak musí splnit ochrannou funkci proti zasypání střepy.

Existují dvě varianty provedení, vždy s nějakou podskupinou:

 1. Nepotřebujeme prostor pod střechou tepelně izolovat
  • použijeme bezpečnostní sklo lepené bez izolačních parametrů, nejlépe v kombinaci s tepelně tvrzenými skly
 2. Prostor pod střechou je vytápěný a my potřebujeme zajistit tepelnou izolaci
  1. Izolační skla budou umístěna v profilech nebo rámech a je zabráněno působení slunečního záření na tmel použitý při výrobě
   • Horní - exteriérová strana je tvořena z bezpečnostního skla tepelně tvrzeného. Je tak odolná proti padajícím předmětům (například kroupy)
   • Spodní - interiérová strana je tvořena z bezpečnostního skla lepeného s pokovením. Nejen že zajišťuje tepelnou izolaci, ale navíc lepené sklo brání pádu případných střepů do prostoru pod oknem
   • Izolační sklo je v rámu, a tedy nemusí být vyrobeno za použití UV odolného tmelu
  2. Izolační skla budou umístěna v bezrámovém zasklení a není tak zabráněno působení slunečního záření na tmel použitý při výrobě
   • Horní - exteriérová strana je tvořena z bezpečnostního skla tepelně tvrzeného. Je tak odolná proti padajícím předmětům (například kroupy)
   • Spodní - interiérová strana je tvořena z bezpečnostního skla lepeného s pokovením. Nejen že zajišťuje tepelnou izolaci, ale navíc lepené sklo brání pádu případných střepů do prostoru pod oknem
   • Izolační sklo není buď celé, nebo jen jeho odtoková část, upevněno za pomoci rámu a musí být vyrobeno za použití UV odolného tmelu

I zde můžeme, v případě použití izolačních skel, kombinovat produkty s vlastností protislunečních skel a případně i protihlukových.

typ aplikace: 
bezpečnost
ochrana proti hluku
protisluneční ochrana
střešní zasklení
umístění v exteriéru: 
izolační skla
markýzy
střešní zasklení